sjekk.kommune.nu

sjekk.kommune.nu

Hjelp til spørring

Hjelp til spørring

 
 
 

  • navn på kommune (enkelt-oppslag)
  • "Tana og Tønsberg" (sammenligning)
  • "Osen, Oslo, Osterøy" (liste)
  • firesifret kommunenummer, e.g. 0301 for Oslo
  • N + firesifret postnummer, e.g. postnummer N3401 (Lier) og N3411 (Sylling) går til Lier (primær kommune)
  • navn på fylke (gir liste over kommunene)

Altarnativer:

  • Man kan bruke Kommune-velgeren til å gjøre større utvalg manuelt.
  • Det er også lagt inn samme mulighet for fylker i fylke-velgeren.
  • Det er i tillegg mulig å få lagt inn egendefinerte spørringer, les mer om det på egendefinerte søk.